Fugleforskning i verdensklasse

Ulf K. Eriksen

Dag Gjerstad.jpg

Biolog og ornitolog Dag Gjerstad.

Biolog og ornitolog Dag Gjerstad.  Foto: Ulf K. Eriksen

Forskningen Tomas Aarvak og Ingar Jostein Øien driver med i Prosjekt dverggås er blant den fremste fugleforskningen i verden, og forskere fra Canada og USA kommer til Norge for å studere resultatene, forteller den kjente biologen og ornitologen Dag Gjerstad til Irvi.

Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark og forskerne fra Prosjekt dverggås presenterte resultater fra flere tiårs spydspissforskning i sine respektive foredrag i forbindelse med «Fuglenes dag» på Stabbursnes Naturhus i slutten av mai i år.

Arve Østlyngen og Kenneth Johansen fra rovfuglgruppa Vest-Fnnmark i Alta fortalte i sitt foredrag om arbeidet med bestandsovervåking av blant annet jaktfalk og kongeørn. Dessuten om hvordan de arbeider med å sette opp kunstige reder for jaktfalk. Se deres foredrag i videoen nedenfor:

-Egentlig er det verdensnyheter som presenteres her, og dette gjøres altså i en liten kommune som Porsanger, forteller Gjerstad.

-For oss som jobber med fugl profesjonelt eller på hobbybasis er Porsanger et mekka for fugleforskning. Porsanger bør være stolt av dette. Her skrives, om ikke verdenshistorie, så i alle fall europeisk forskningshistorie.

-Det går kanskje lokalbefolkningen hus forbi, men her har de besøk av noen av verdens beste fugleforskerne hvert eneste år. De har jobbet med prosjektet siden 1991, og man har nå en 25 års referanserekke å lese resultater ut fra. En kan se hvordan naturen utvikler seg og se trender for fuglearters fremmarsj eller tilbakegang. Det er en fantastisk ting som foregår her!

-Resultatene herfra legges frem på store seminarer i Russland, Canada og USA. Jeg er meget imponert, og har hatt gleden av å følge med på dette prosjektet over mange år.

Dag Gjerstad er biolog og ornitolog og har drevet med fugler siden 1967. Han har reist verden rundt gjennom sitt virke, og ble kjent for mange da han i 2011 var med og avverget en flykapring på en av sine turer.

Se foredraget til Ingar Jostein Øien om dverggås i videoen under:

 

 

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.