Mange ulovlige søppelplasser i Porsanger

Ulf K. Eriksen

Myrvang ved Østerbotten.jpg

Myrvang ved Østerbotten. En av flere ulovlige søppelplasser i Porsanger.  Alle foto: Ulf  K. Eriksen

 

Mye ulovlig søppel

Folk er lite begeistret for søppel i nærmiljøet, og dette har blant annet blitt omtalt i flere artikler i Finnmark Dagblad de siste månedene. Lesere har også engasjert seg og sendt inn bilder av søppel de har kommer over. Irvi har funnet tre ulovlige fyllinger av større kaliber, og legger her ut bilder av dem. Hvor mange ulovlige fyllplasser det finnes totalt i kommunen er uvisst, så tips oss gjerne på SMS (97 59 17 90) eller epost om du vet om andre.

     Sandtaket ved Hamnbukt: Før opprydding, mai 2013

 

Utgifter for kommunen

Opprydding av ulovlige søppelplasser vil påføre kommunen store utgifter. Rudi Larsen på teknisk etat i Porsanger kommune forteller at kommunen tidligere i år samarbeidet med FeFo, og fjernet en ulovlig søppelplass i sandtaket på veien mot Hamnbukt. Kommunen har ikke per i dag oversikt over kostnadene. Han opplyser at det i sandtaket skal tas ut masse i forbindelse med Snuhavn-prosjektet.

     Sandtaket ved Hamnbukt: Juni 2014, etter opprydding.

 

Fyllinger rundt Lakselv

Bildene Irvi legger frem av fyllingene i Lakselv-området, viser mange typer miljøfarlig avfall liggende i naturen. Mange av de ulovlige søppelpassene er gamle og har vært utsatt for vær og vind gjennom flere år. Om miljøgifter fra avfallet av den grunn har lekket ned i jordsmonnet, er uvisst.

 

 

Myrvang ved Østerbotten

     Kunne vært en idyll: Myrvang ved Østerbotten.

 

Stedet ligger langs turveien opp mot Karenhaugen, Gárenašvárri

Eindommen Myrvang i Østerbotten er en festetomt på FeFo sin grunn. (Gnr /Bnr: 21/1/15) Tomta og huset er overfylt av avfall. Huset er usikret og nærmest en ruin.

     Innkjøringen til Myrvang. Frister det med tur tvers i gjennom en fylling?

 

     Mange store gjenstander som neppe kan komme fra private husholdninger.

 

     Mange titalls gamle pulverapparater.

 

     Elektrisk avfall utenfor Myrvang.

 

     Haug på haug med skrot fyller tomta.

 

 

Fylling ved fylkesvei 98

Omkring en kilometer østover etter Brennelv Bru.

Fyllinga ligger på grensen mellom to eiendommer: Gnr /Bnr: 21/107 og Gnr /Bnr: 21/108.

Søppelet ligger i et skogholt rett ved veien.

     Søppelhaug ved Brennelv nær fylkesvei 98.

 

     Det er mye rart som kastes – i 2014 bør en vel vite bedre?

 

 

Øvre Smørstad

Ved Rautio mellom Lakselv sentrum og Holmen Bru.

Ved et jorde ligger det gamle buss-vrak og annet søppel. Gnr /Bnr: 18/22.

     Stedet ligger ved Rautio på Smørstad, mellom Lakselv og Holmen Bru.

 

     Busser, komfyrer, gamle møbler og bygningsavfall er noe av «utvalget».

 

Saken følges opp

Irvi kjenner identiteten til noen av tomteeierne, men velger i denne omgang å ikke gå ut med navn. Vi følger saken og kommer tilbake med reaksjoner.

 

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.