Språk og kultur

"Stallo" - figur fra Reinøya i Porsangerfjorden (Foto: Ulf K. Eriksen)
Figurer i naturen:

På tur eller hjemme, mange ser bilder av troll, ansikter eller religiøse skikkelser i de merkeligste ting. Hva er det som skjer?

Ii dárbbaš nu guhkás vuolgit.
Mánát eai šat duhkoratta olgun:

Čohkkájit go mánát siste TV-spealuiguin vel geasset ge? Mánát eai šat stoaga olgun nu ollu go ovdal, ja fágaolbmot oaivvildit ahte mánáid ferte oalgguhit olggos. Irvi lea čohkken muhtin árvalusaid maiguin sáhttibehtet álgit.

Man trenger ikke å dra på langtur.
Barn leker mindre ute:

Sitter barna inne med TV-spillet selv midsommers? Barn leker mindre uten enn før, og fagfolk mener barn må lokkes til utelek. Irvi har samlet noen forslag både foreldre og barn kan bruke for å komme i gang.

Riinakaisa Laitila

Digitalt museum  - en ny måte å bruke museum på. Gå på museum via Internett, og hjelp samtidig til med å holde museumssamlingene oppdatert. Vi viser deg hvordan.

Aili Keskitalo gratulerer Lakselv språk- og kultursenter ved Alf Nystad med 20-årsjubileet

Sametingspresidenten: Dette er en dag for stolthet, men også for mangfold og raushet. Se Ailis tale i Lakselv på samenes nasjonaldag 2014 her.

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.