OM IRVI

Ulf K. Eriksen

Irvi fra sjøen.jpg

Irvi - stedet fra sjøen Foto: Ulf K. Eriksen

Stedet Irvi ligger på østsiden av Porsangerfjorden.  Foto: Ulf K. Eriksen

Irvi er et samisk nettmagasin for Porsanger. Tips oss på epost.

Irvi er et samisk ord som betyr oterhi på norsk. Oteren var et viktig dyr for sjøsamene i Porsanger i gamle dager. Vi håper Irvi vil bli et møtested der en kan lære om samiske saker, eller lese om lokale saker som er av interesse.

Nettmagasinet skal dekke temaer som språk, kultur og nyheter. Den skal presentere saker fra et lokalt, samisk perspektiv. Målgruppen er hovedsaklig befolkningen i Porsanger, og til dels den samiske befolkningen i nabokommunene. Målet er å lage en interessant nettside som særlig ungdom vil bruke. Nettstedet skal bidra til økt bruk av samisk, og ønsker å bli en ressurs for samisk språk og kultur i Porsanger.

Brukere

Målet er et allsidig og brukervennlig nettsted som tilbyr de fleste tjenester moderne nettsteder tilbyr, og samtidig fremstår som nyttig for brukerne. Besøkende skal kunne legge inn bilder, tekst og video eller komme med kommentarer. Imidlertid ønsker vi ikke å bidra til å spre netthets, så innlegg med hetsende innhold eller personangrep tillates ikke. Vi forbeholder oss derfor retten til umiddelbart slette innlegg eller brukere uten forutgående varsel.

Språk

Siden kun en del av den samiske befolkningen i Porsanger behersker samisk, må nettstedet være tospråklig. Vi har av budsjett- og kapasitetshensyn foreløpig ikke mulighet til å oversette alle artikler til samisk, men dette vil bli gjort med de viktigste artiklene.

Film, lydopptak og tekst

Når Irvi legger ut både tekst og lyd/ video i forbindelse med en artikkel, vil den skriftlige intervjuteksten ikke være ren avskrift av det som faktisk sies i lyd- eller video-opptaket. For å få til en best mulig leseopplevelse er det nødvendig å tilpasse det muntlige språket. Ren avskrift vil i mange tilfeller oppleves som merkelig lesning. Utsnitt kan også flyttes for å gi bedre sammenheng i teksten. Vi er imidlertid nøye med å ikke gjøre endringer som forandrer meningsinnholdet.

Linking

Som nettmagasin vil samspill med andre nettsider og linking til disse være viktig og naturlig. Selv om vi gjør det vi kan for å unngå å linke til sider med virus eller ondsinnet programvare kan vi likevel ikke ta ansvar for innholdet på andre nettsider. Brukere bør bruke sunt nettvett og alltid ha oppdaterte anti-virus programmer.

Eier

Oppdragsgiver er Porsanger kommune ved Arbeidsgruppa for samisk språk og kultur. Prosjektet finansieres av Sametinget ved språkmidler til Porsanger kommune. Prosjektet ble startet 1. oktober 2013.

Irvi er ikke medlem i Norsk presseforbund eller andre bransjeorganisasjoner for media, men søker likevel å forholde seg til bransjens etiske regelverk.

Ønskes mer informasjon, kontakt Irvi på epost.

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.