Porsanger gikk «mann av huse» for å redde DPS

Ulf K. Eriksen

DPS demonstrasjon.jpg

Porsangers ordfører holder appell for 400 fremmøtte

Porsangers ordfører holder appell mot nedleggelse av DPS i Lakselv.  Foto: Ulf K. Eriksen

Onsdag 19. mars 2014 demonstrerte omkring 400 mennesker mot nedleggelse av DPS i Lakselv.

 

Se video fra fakkeltoget nedenfor.

 

Aina Borch, Kjell Andersen og Porsangers ordfører Knut Roger Hanssen holdt appeller.

Porsanger kommune jobber fortsatt med saken, og Knut Roger Hanssen sier til Irvi at de ikke har gitt opp. Så lenge lysene ikke slukket og døra ikke er låst, finnes det fortsatt et håp, sier Porsangers ordfører.

 

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.